Jouw creativiteit komt tot bloei bij:

Creatief Centrum Cerès

Resultaten Klantonderzoek Kinderatelier feb. 2020


Uit de anonieme enquête die in februari gehouden werd onder de klanten van het kinderatelier, (met een response van 97%) kwamen de volgende resultaten naar voren. 

Wat is uw algehele indruk van het kinderatelier?

- 86% antwoordde hierop: Warm en gastvrij. Er werden reacties geplaatst als: 'heel persoonlijk, mijn kind voelt zich gezien' en 'fijn dat kinderen wordt geleerd dat ze geen fouten kunnen maken bij het kinderatelier'. 

Hoe bent u in contact gekomen met het kinderatelier?

- 67 % geeft aan dat ze via mond-tot-mond reclame bij het kinderatelier terecht zijn gekomen. Ook zijn Sjors Creatief en de Kunstmarkt hierin van belang.

Wat is voor u de reden dat uw kind naar het kinderatelier komt? 

- 95% gaf aan dat het creatieve aanbod en de persoonlijke aandacht de grootste redenen zijn dat ze hun kind naar het kinderatelier brengen. Ook de flexibele mogelijkheden om te komen (door de knipkaart) is een belangrijke reden. 'Mijn kind is meer ontspannen na afloop'.

Wat vindt u van het aanbod?

- 71% geeft aan dat ze het aanbod veelzijdig en afwisselend vindt. Ook stimuleert het aanbod de creativiteit aanzienlijk. 'Ze ontdekken alle mogelijkheden van verschillende materialen'.

Hoe staat u tegenover uw knipkaart/abonnement?

- 79% geeft aan erg tevreden te zijn met de kaart van hun keuze. Zowel de flexibileit van de knipkaart als de zekerheid van het abonnement worden als prettig ervaren. 

Hoe ervaart u de communicatie via Whatsapp?

- 84% geeft aan dat het erg prettig is om op deze manier op de hoogte te zijn. Vooral de foto's worden ervaren als een leuke aanvulling en de frequentie is prima zoals die nu is (2 a 3 berichten per week). 

Zou u geïnteresseerd zijn in een opening op een andere dag?

- 12% geeft aan dat een opening op zaterdag ook tot de wensen behoort. 67% geeft aan dat de openingstijden prima zijn zoals ze nu zijn. 79% geeft hierbij tevens aan dat het tijdstip zoals het nu is (15.15 - 16.45 uur) ook goed aansluit.

Kijkt u op de website en de Facebookpagina van Creatief Centrum Ceres?

 

- 57% geeft aan af en toe te kijken. Reacties bij deze vraag zijn: 'de Facebookpagina wordt enthousiast bijgehouden!' en 'de website gebruik ik voor informatie over de tijden'.

Heeft u aanvullingen of wensen voor het kinderatelier?

Er komen reacties als:

- een aparte groep voor 7+ waardoor er meer tijd is om iets verder uit te werken.

- tips voor ouders wat we kunnen doen met alle kunstwerken, want het huis raakt vol ;)

- leuk dat de kinderen zowel staand, als zittend of zelfs liggend kunnen knutselen!


CONCLUSIE:

Nu het Kinderatelier 5 jaar bestaat is dit een mooie balans en zie ik in deze resultaten de dingen die ik graag met heel mijn hart uitdraag. Ik vind het ontzettend belangrijk dat kinderen het kinderatelier ervaren als een gastvrije en warme plek waar ze zichzelf mogen zijn. Waar er geen haast is en je geen fouten kunt maken omdat het goed is wie je bent. Dat het bij het kinderatelier veilig is om te ontdekken wat je al kan en waar je nog van kan leren

Belangrijk is voor mij ook dat ouders zich gezien en gehoord voelen en dat ze weten dat er persoonlijke aandacht en creatieve ontwikkeling is voor hun kind. . Dat je opgenomen wordt in de groep, we elkaar helpen en je voelt dat je welkom bent. Want dat is de basis voor een persoonlijke ontwikkeling en het verbreden van je horizon. Zowel voor de ouder en voor het kind.

Ik hoop dat er nog vele kinderen naar het kinderatelier gaan komen - en dat de mond-tot-mond reclame zich als een mooie oliekrijtvlek mag verspreiden!

Creatieve Groet,

Cerès


Opbellen
E-mail