Algemene Voorwaarden voor

Creatief Centrum Ceres

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van creatiefcentrumceres.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door Creatief Centrum Ceres. In deze algemene voorwaarden geef ik aan onder welk voorbehoud ik de informatie op mijn website aan u aanbied.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Creatief Centrum Ceres is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Creatief Centrum Ceres.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op mijn website staan, geldt dat ik streef naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Creatief Centrum Ceres te mogen claimen of te veronderstellen.

Creatief Centrum Ceres streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op creatiefcentrumceres.nl onvolledig en of onjuist zijn, dan kan ik daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Ik behoud mij het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Creatief Centrum Ceres aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar ik via hyperlinks verwijs.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van creatiefcentrumceres.nl op deze pagina.

Afmelding

U dient minimaal 24 uur van tevoren de afspraak telefonisch te annuleren. Voor alle afmeldingen binnen 24 uur geldt dat Creatief Centrum Ceres genoodzaakt is de geboekte les in rekening te brengen. Hierop zijn geen uitzonderingen.

De geboekte les/activiteit zal bij minimaal 3 deelnemers doorgaan. Wanneer er zich minder dan 3 mensen aanmelden, is de les/activiteit automatisch geannuleerd. Eenmaal betaald cursusgeld is niet retourneerbaar. Uw les/activiteit zal, in onderlinge afstemming, verplaatst worden naar een later tijdstip.

Ik ontvang graag jouw nieuwsbrief en krijg meteen een GRATIS online aankoeterworkshop KADO.

× Hoe kan ik je helpen?